Benefit

ניקוי מיכלי מים

החשיבות של ניקוי מיכלי מים במאגרי מים ביתיים

מזה שנים נהוג לבנות במבנים רבי קומות בעולם כולו וגם בישראל מאגרי מים שיעניקו מי שתייה לדיירי הבניינים הללו. מצד אחד הדבר בהחלט חיובי ומאפשר חיסכון ניכר בהוצאות המים, תוך איסוף של מי השתייה או שימוש בדרכים אחרות לאגירה של מי שתייה. מצד שני ניקוי מיכלי מים הופך בתוך זמן קצר יחסית מתחילת השימוש במיכלים כאלה לפעולה שהיא לא רק חשובה אלא אף מתחייבת על פי החוק במדינת ישראל. למעשה, הענקת טופס 4 (היתר בנייה) מותנית בביצוע חיטוי מיכלי מים כנדרש.

אחת החברות היותר מקצועיות בתחום ניקוי וחיטוי מאגרי המים הינה חברת BENEFIT. החברה מבצעת ניקוי מיכלי מים בכל סדר גודל, והן שירותי אטימה ושימור של מאגרים בבנייני קומות ובמקומות אחרים מפני חדירה של מזיקים חיצוניים ו/או חומרים שונים העלולים לגרום נזקים חמורים למי ששתו את המים שנחשפו אליהם.

ניקוי מאגרי מים ופעולות אחרות

פעולות הניקוי והחיטוי של המאגרים כוללות את ניקוי המים כאשר מיכלי המים מלאים כמו גם ניקוי של אותם המיכלים כשהם ריקים לגמרי. במקרה הראשון יש לסנן את המים ולדאוג שצינורות הכניסה של המים למיכל וכן צינורות היציאה ממנו יהיו מוגנים ולא יאפשרו חדירה של חומרים זרים, כולל לשלשת ציפורים או חומרים מזהמים אחרים. במקרה שהמיכלים ריקים יש לבצע ניקוי מיכלי מים בשיטות מיוחדות כמו ניקוי בלחץ מים ועוד. חברת BENEFIT מתמחה בביצוע כל סוגי הניקוי והחיטוי ותבצע את כל שלבי התהליך ביעילות ובמהירות.

אטימת מיכלי מים

יש לציין כי מלבד חיטוי מיכלי מים ושמירה על ניקיונם ישנה חשיבות רבה גם לאטימה נכונה של מאגרי מים. אטימת מיכלי מים משיגה שתי תוצאות במקביל – מצד אחד מניעת נזילת מים יקרים אל מחוץ למיכל המים ואבדן של מים איכותיים ומצד שני מניעה של חדירת מזהמים למיניהם. חברת BENEFIT מתמחה גם בתהליכים הללו ותאטום לכם כל מיכל ומאגר בצורה היסודית והמקצועית ביותר.