Benefit

ניקוי מאגרי מים

 

BENEFIT מציעה שפע פתרונות יעילים בתחום ניקוי וחיטוי מאגרי מים, שירותי תחזוקה ומעקב איכויות המים. כל פעילויות החברה מתבצעות על ידי צוותים מקצועיים ומיומנים, ברישיון משרד הבריאות ובהתאם לתקנות המדויקות של הרשויות.

חשוב לדעת: על פי משרד הבריאות ובהתאם לתקנה מס' 1525 של מכון התקנים הישראלי, מאגרי מים המשמשים לשתייה, לעיתות חירום או לפעילויות כיבוי אש מחויבים בניקוי וחיטוי יסודיים אחת לשנה.

ביצוע ניקוי מאגרי מים וחיטוי מערכות המים במבנה הכרחי אף לקבלת טופס 4 על פי תקנות משרד הבריאות ומשרד הפנים. מאגרי מים לשתייה קיימים בבניינים רבים בישראל, ומשרתים את הדיירים באופן יומיומי. חיטוי מאגרי מים וניקויים מלכלוך וחיידקים נדרשים באופן מיוחד במבנים גבוהים המשתמשים במגביר לחץ.


ניקוי וחיטוי מאגרי המים ב- BENEFIT יבטיחו את בריאות הדיירים!


פעילותה של BENEFIT בתחומי חיטוי ניקוי מאגרי מים מקדמת את נושא איכות המים ומבטיחה את בריאות הדיירים ואיכות חייהם. מאגרי מים שאינם מטופלים כראוי חושפים את הדיירים למחלות זיהומיות שונות כמו קוליפורם, סלמונלה, חולירע, לגיונה, טיפי, שלשולים וזיהומים נוספים המסוכנים לבריאות. למחלות אלו, אנו עלולים להיחשף עקב פעילויות שגרתיות במים מזוהמים - כמו שתייה, צחצוח השיניים ושטיפת ירקות ופירות.

בנוסף לפעילות ניקוי וחיטוי מאגר המים, מציעה BENEFIT שפע פתרונות לאיטום מאגרי המים מפני חדירת מזהמים כמו ציפורים, עכברים, חרקים, לטאות ולשלשת יונים הרובצת בגגות בניינים, ועלולה לגרור תחלואה קשה בקרב הדיירים.

חיטוי מאגרי מים - פתרונות האיטום של BENEFIT:

 • רישות של צנרת הגלישה
 • רישות של פתחי המאגר
 • חידוש והחלפת סולמות הכניסה והיציאה
 • החלפת מצופים מכאניים או חשמליים
 • חידוש והחלפת מכסה נירוסטה או פח בפתח המאגר
 • איטום המאגר בפני נזילות
 • החלפה או שיפוץ מכלי מים מפלסטיק

מפרט ביצוע ניקוי חיטוי מאגר מים:

 • סגירה מלאה של צינורות הכניסה והיציאה של מי המאג
 • הורקת מים ומשקעים דרך צינור ניקוז או באמצעות שאיבה
 • ניקוי חלקי מתכת במאגר המים.
 • ניקוי פנים המאגר
 • ניקוי המאגר בלחץ מים גבוה.
 • שטיפה וניקוי של פנים המאגר במי רשת, הרקת המים ומילוי מחדש.

לשאלות, פרטים נוספים בנוגע לחיטוי ניקוי מאגרי מים
הרגש חפשי ליצור עימי קשר אסף  050-5385812

 

מאגר מים